Het was een fijne week.

Maandag hebben we toets aanhalingstekens gedaan tijdens de les spelling. Dat is niet gemakkelijk! We wisselden ook van klas. De leerlingen van 6.1 kwamen naar onze klas voor het thema Sherlock Holmes. Wij mochten naar juf Truus om over magnetisme te leren!

Dinsdag hebben we geturnd bij meester Jeroen. De voorlaatste turnles van het jaar.

Woensdag hebben we de schriftelijke toets van Frans gehad.

Donderdag was het een drukke dag. Eerst toets van wiskunde en daarna nog toets begrijpend lezen. Namiddag mochten we gelukkig verder werken aan de les magnetisme.

En het was de laatste toets van het jaar ;)

Dan was het al de laatste schooldag van dit jaar. We gingen eerst naar de kerk om naar het kerstspel te kijken. Jonas speelde mee. Daarna vierden we een kerstfeestje in de klas met hele leuke, zelfgemaakte cadeautjes. Namiddag mochten we spelletjes spelen!

Het was een een leuke dag!


Bedankt dat jullie dit verslagje wouden lezen.


agenda