Hallo iedereen,

Ik ga jullie wat vertellen over wat er deze week allemaal is gebeurd.

Maandag hebben we ons Frans dialoogje over winkelen  gespeeld.

Dinsdag hebben we geturnd. We hebben ook het nieuwe woordpakket van spelling gekregen. Vandaag was er ook een nieuwe juf. Juf Roxana is voor de volgende weken onze stagiaire.

Woensdag hebben we de sponsorloop gedaan. Yannick liep  de meeste rondjes van onze klas. Hij had 14 rondjes gelopen!. Juf Roxana liep enkele rondjes voor mij en juf Liesbeth heeft samen met mij in de rolstoel ook enkele stukken gelopen.

Donderdag hebben we de enquête ingevuld voor gezondheid. Dat waren veel vragen! We hebben ook nog wat aan ons project gewerkt voor W.O. en sloten de dag af met turnen.

Vrijdag hebben we gedanst voor het schoolfeest. Ik heb jammer genoeg geen foto’s kunnen trekken want ik was ziek geworden.

Dit was mijn verslag van de week!

Groetjes van Joeri


agenda