Deze week was ik, Nelle Hamaekers, aan de beurt om als kanjer van de week wat meer te vertellen over onze klas haar gebeurtenissen.

De nieuwe week na de vakantie begon met in de ochtend een uurtje wiskunde van meester Koen. Na de speeltijd kregen we een taalles van Juf Liesbeth, het ging over 2 verklaringen bij een foto waarvan 1 juist was. De juf begon met twee verklaringen. Daarna moesten we het met een groepje van twee of drie ook eens proberen voor de klas. En het publiek moest raden welke verklaring juist was.

Donderdag hadden we een toets van godsdienst. Omdat het een toets met open boek was,  vond ik hem niet zo heel moeilijk. We gingen ook programmeren, dat was superleuk. Voor het middageten deden we ook nog een dictee over de werkwoorden op de computer.

Namiddag deden een uurtje WO en sloten we de dag af met turnen.

Vrijdag kregen we een overhoring van Frans, hopelijk haalt iedereen 10/10.  Er stond ook een toets van taal op het programma maar omdat juf Liesbeth naar een bespreking moest, kwam juf Nadine tijdens die toets in onze klas. Voor het eten gingen we nog naar het monument van de gesneuvelde soldaten aan het gemeentehuis om daar wapenstilstand te herdenken. Brent Paulus, Frederik en Lien mochten iets lezen. Raigley mocht bloemen naar voor brengen. We luisterden ook naar een liedje. Tijdens het liedje hielden we 1 minuut stilte. We eindigden de week met een namiddagje knutselen. We maakten een cadeautje voor moederdag. Bijna niemand kon deze week de deur open krijgen, volgens de meester zit er een magisch slot op.

Zo was de week weer snel voorbij en kunnen we aan een zalig weekend beginnen.


agenda