PANO 20170831 120004

Na negen weken vrijheid zonder zorgen zijn we afgelopen vrijdag weer gestart met een nieuw schooljaar. Nieuwsgierig naar hoe dat allemaal verlopen is? Lees hieronder het verslag.

Wanneer om even over negen de schoolbel rinkelt, vormen zich stilaan dertien rijen onder het afdak. De vijfde klassers van vorig schooljaar troepen nu samen op de plek van het zesde leerjaar. Dan klinkt de stem van de directeur door de luidsprekers. Terwijl hij iedereen welkom heet op school, komt er een vreemd individu in een rood gewaad de speelplaats opgewandeld. Het blijkt een magiër te zijn. In een gesprek met de directeur legt hij uit dat hij een boodschap, of beter gezegd een opdracht, bij heeft voor de leerlingen. Hij nodigt iedereen uit om dit schooljaar op gezette tijden eens stil te staan bij enkele tegenstellingen zoals: arm & rijk, eerlijk & leugenachtig, zoet & zuur, gelovig & vrijzinnig, …

Als de magiër van het toneel verdwijnt, zetten de rijen leerlingen zich in beweging, op zoek naar hun nieuw klaslokaal. De leerlingen van 6.2 moeten naar één van de uithoeken van het gebouw. Nadat enkele leerlingen met hun naamkaartje een plekje in de klas verzekerden, kan iedereen naar binnen. Het duurt niet lang of de leerlingen vuren vragen af om hun nieuwe leerkrachten, juf Els en meester Koen, beter te leren kennen.

Ook wij willen graag kennis maken met onze schatjes. Dat doen we met vraagjes die uit glazen kokertjes komen. De antwoorden kunnen jullie lezen op de gang.

Na de speeltijd zijn de nieuwe boeken aan de beurt. We vullen onze schoolagenda aan met persoonlijke gegevens en… de eerste taken van het schooljaar. En dan realiseren we ons: het nieuwe schooljaar is echt begonnen.

In de namiddag gaat het er weer wat rustiger aan toe. Juf Els legt uit hoe we een verjaardagskalender gaan knutselen en een inlegblaadje ontwerpen voor onze pennendoos. Terwijl we aan het werk zijn, komt de aangekondigde goochelaar de klas binnen. Hij verbaast ons met een geweldige kaartentruc. Zelfs Neri, die vlak naast hem staat, kan het geheim van de truc niet ontrafelen. Ook het spel met de mysterieuze ringen zorgt voor heel wat bewondering voor de goochelaar. Sander zal nog veel moeten oefenen vooraleer hij zelf kan gaan optreden.

Plots weerklinkt de schoolbel door het gebouw. Wat, is het al tijd om naar huis te gaan? Die eerste schooldag is als een weerlicht omgevlogen. Hopelijk zal dat ook zo zijn als de echte lessen aan de beurt zijn. ;-)


agenda