Maandag

We begonnen de week met godsdienst dat ging over Hemelvaart en Pinksteren. We leerden over Hemelvaart omdat het deze week Hemelvaart was. Het tweede  lesuur was toets schrijven. Dat ging over googeltrucs. Vervolgens kwam meester Koen voor Frans. Daarna was het spelling met ons laatste dictee in het boek.
Toen was het middagspeeltijd.
Daarna was het wiskunde ik weet niet meer waar het over ging. Vervolgens was het zoempauze. Het laatste lesuur werkten we in onze bundel van zeeklassen.

Dinsdag

Dinsdag startten we de dag met begrijpend lezen. De tekst ging het over het secundair onderwijs Vervolgens hadden we wiskunde bij Juf Els. Daarna was het speeltijd. Vlak erna hadden we turnen bij meester Jeroen. Dat was een lesje voetballen. Na het lesje turnen sloten we de voormiddag af met een les godienst.


agenda