Maandag

Het nieuwe jaar is begonnen en we deelden elkaar nieuwjaarswensen uit. “Gelukkig Nieuwjaar!”, nogmaals aan iedereen!
Voor de speeltijd was er een lesje taal het ging over verliefdheid. Namiddag hebben we ons herbarium afgewerkt en ik moet toegeven dat ze heel mooi zijn geworden.

 

Dinsdag

We startten de dag met een les godsdienst over vriendschap. Daarna, zoals altijd na de speeltijd, een leuke turnles. We moesten het conditiecircuit doen en er zijn weer goede schoolrecords behaald. Proficiat!
Namiddag twee uurtjes w.o. Wie zijn herbarium nog niet af had, moest dat afwerken. De anderen  mochten in de computerklas een voorpagina maken voor hun herbarium.

 

Woensdag

We begonnen met een les wiskunde over winst of verlies dan moest je

berekenen of je winst of verlies maakte. Het tweede uur een leuk dictee want ik vind spelling gewoon heel leuk. Op het einde van de dag deden we een gedichtje over Reinhilde en Bartholomeus. Het ging niet zo makkelijk want iedereen moest onmiddellijk lachen :).

 

Donderdag

Zijn we naar de computerklas geweest we moesten krantenartikels lezen en daar dan zelf een titel bij verzinnen  dat was wel leuk. Namiddag was er een toets over magnetisme die vond ik niet zo moeilijk.
Het laatste uur natuurlijk weer een leuke turnles. Deze keer mochten we piramides bouwen. Er moesten bijvoorbeeld twee mensen beneden gaan zitten. Daarna moest daar iemand op komen staan en dan trok de meester een foto.

 

Vrijdag

Het eerste uur was er wiskundeles. We mochten alleen werken. Dat was wel leuk. Na de speeltijd hadden we weer godsdienst en gingen we verder over het thema vriendschap.

De laatste twee uur mochten we weer breien dat vind ik heel leuk. Natuurlijk dankjewel lieve oma’s die komen helpen.


agenda