Dag jongens en meisjes

Het was de bedoeling dat Fadi een verslagje schreef. Spijtig genoeg heeft hij vier dagen in bed doorgebracht en daarom neem ik zijn taak over.

Deze week kreeg wiskunde veel aandacht. Er stonden namelijk twee toetsen van blok 3 gepland. Bij meetkunde kwam er heel wat tekenwerk aan te pas. Gelukkig hebben de kinderen dit goed geoefend en brachten ze het er prima vanaf. Volgens juf Leen verliep bewerkingen wat minder vlot. Ik denk dat iedereen wel merkt dat in het zesde leerjaar een versnelling hoger geschakeld moet worden. We moeten jullie natuurlijk klaarstomen voor het middelbaar en dat gaat niet zonder inspanning. 

Gelukkig wisselen we het harde werk af met leuke activiteiten. Bij W.O. ruilden we van leerkracht. De 6.1-tjes mochten op speurtocht bij meester Koen. Zij onderzochten voetafdrukken, vergeleken vingerafdrukken en escapten vrolijk uit rooms. Ik liet intussen de 6.2-tjes kennismaken met de wondere wereld van de natuurkunde. Zij ontdekten via proeven hoe een magnetisch veld eruit ziet, hoe een kompas werkt en hoe je zelf een eenvoudige elektromagneet kan maken. Iedereen werkte enthousiast mee: top!

Tijdens muzo startten we met onze nieuwjaarsbrief. Tja, eigenlijk kan je het niet echt een brief noemen... . Maar meer kan ik daarover niet vertellen. Afwachten tot Nieuwjaar!

Donderdag mochten de kinderen de turnpantoffel zetten. De kapoentjes lieten hun ontwerp van een nieuw voertuig voor de Sint achter en kregen in ruil heel wat lekkers in hun schoentjes. Ik ben benieuwd in welk rijtuig de Goed Heilig Man volgende week door de schoolpoort zal zoeven...

Maar daarover zal reporter Victor volgende week verslag uitbrengen!

 

 


agenda