Luna is elf jaar geworden en dat hebben we natuurlijk goed gevierd met heel de klas. Ze heeft ook een klein toneeltje gespeeld met een soort van pop, die je rond je hand moet doen en dat vonden we allemaal grappig. Luna heeft al veel creatieve dingen gedaan, zoals powerpoints in elkaar knutselen.

Dinsdag gingen we zoals gewoonlijk met onze leesmakker lezen.Tijdens de zoempauze stonden de jongens en meisjes verdacht in groepjes. Het leek wel alsof ze een geheim bespraken. Of ze waren gewoon aan het babbelen.

Woensdag kregen we een interessante les van juf Leen. Ik denk dat we kommagetallen aan het optellen waren en dat we de kommagetallen maal getallen deden

Donderdag kregen we een interessante les van juf Truus. Nu weet ik heel zeker welke les het was, het was de les Frans. We waren de getallen tot 1 miljoen aan het leren. Sommigen kinderen vonden het moeilijk, anderen niet.

Ook Jaspe en Reyn hadden die dag hun actua voorgesteld voor de klas. Ik vond dat ze het heel goed gedaan hadden, want ze kenden, wat niet vaak gebeurt, de tekst bijna van buiten.

Vrijdag hebben we leuk geknutseld bij juf Liesbeth, want we waren van klas gewisseld. Dus zat 6.1 bij juf Liesbeth en klas 6.2 bij juf Leen. We zijn ook nog naar het standbeeld geweest van de gesneuvelde soldaten van Diepenbeek

Dit was het verslagje van de week.

 


agenda