Maandag

Voormiddag hadden we juf Truus. Eerst deden we wiskunde, daarna toets luisteren. Dan verbeterden we W.O. en leerden we U28 van Frans.

Namiddag hadden we juf Leen. We moesten eerst wiskunde doen en daarna taal.

Dinsdag

Voormiddag hadden we juf Leen en als eerste deden we wiskunde. Daarna hadden we een toets van begrijpend lezen. Dan was het turnen en na turnen gingen we spelling doen.

Namiddag gingen we proefjes doen bij meester Koen.

Woensdag

Om te starten hadden we taaltoets. Daarna hadden we godsdienst. Dan hadden we wiskundetoets gemaakt en ons agenda invullen.

Donderdag

Bij juf Leen deden we onze wiskundetoets, daarna deden we dictee. Namiddag hadden we juf Truus met goocheltrucs. Daarna hadden we turnen.

Vrijdag

Voormiddag hadden we juf Truus. Om de dag te starten, deden we Frans, daarna een verkeersquiz. We verbeterden onze wiskundetoets. Namiddag knutselden we met meester Koen.


agenda